Market

From Hackerspace Amersfoort
Jump to: navigation, search

RevBank market

RevBank heeft een market plugin. Hiermee kan je zelf items verkopen. Dat werkt als volgt:

  • Geef je items een mooi labeltje. Een barcode is lekker makkelijk, maar niet verplicht. Hier is een voorbeeldje, gebruik in inkscape Extensions->Render->Barcode.
  • Gebruik het market commando om met Vim de lijst te bewerken.
  • Voeg een nieuwe regel aan het bestand toe. Typ eerst het revbank account van de verkoper, dan de barcode/artikelnaam, het bedrag wat jij ervoor wil, wat de space daar bovenop krijgt, en een beschrijving, allemaal gescheiden met spaties. Een voorbeeld van de syntax is hier te zien.

Items om de market mee te vullen

Er zijn een aantal items die vaak nodig zijn en goed over de revtoonbank gaan. Zie hiervoor de pagina componenten bestellen.