Huishoudelijk Reglement

From Hackerspace Amersfoort
Revision as of 19:37, 11 January 2024 by Polyfloyd (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
 • Gebruik gezond verstand
 • Wees ten allen tijde beleefd en beschaafd
 • Het is niet toegestaan te slapen in de space en op het terrein
 • Stichting Bitlair is niet aansprakelijk voor het verlies of derving van persoonlijk eigendom in de space en op het terrein
 • Label je spullen zodat andere mensen weten of ze het mogen gebruiken, of nog veel beter: stop het in jouw bak
  • Indien je een project hebt wat niet in jouw bak past kan je meer ruimte buiten jouw bak krijgen in overleg met het bestuur
 • Als eigendom van jou lang onaangeroerd blijft, beslist het bestuur wat ermee gebeurt
 • Er mag niet in de space gerookt of gevaped worden
 • Gereedschappen en boeken zijn eigendom van de space blijven in de space
 • Ruim de rommel en de spullen die je gebruikt hebt op wanneer je klaar bent
 • Respecteer de privacy van anderen
  • Vraag om toestemming wanneer je een foto van iemand maakt
 • Deze huisregels kunnen ten allen tijde door het bestuur gewijzigd worden
 • Veroorzaak geen overlast voor anderen in de space, het pand, de buren of de omgeving
 • Iedereen behoort de instructies van het bestuur op te volgen
  • Bij onduidelijkheid beslist het bestuur
 • Speciaal gereedschap waarvoor een instructie nodig is mag niet zonder instructie gebruikt worden
 • Al het gereedschap van de space is niet voor productie en beschikbaar op best-effort basis
 • Wat je doet in de space, doe je op eigen verantwoordelijkheid. Het bestuur accepteert geen aansprakelijkheid voor acties van deelnemers
  • Betreden van de space is volledig op eigen risico
  • Gebruik van apparatuur is op eigen risico
  • In de space ben je verplicht de veiligheidsvoorschriften op te volgen
 • Voor het gebruik van elektrisch gereedschap is kennis vereist
  • Iedere machine heeft minimaal 1 persoon als aanspreekpunt die een instructie kan geven
 • Handelingen die volgens de Nederlandse wet illegaal zijn zijn ook in de space illegaal
 • Indien een van deze regels geschonden wordt, behoudt het bestuur zich het recht om per direct het deelnemersschap van de overtreder te beëindigen