Events/2023-02-02 Vergadering NelusTheNerd

From Hackerspace Amersfoort
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.


Vergadering NelusTheNerd (Besloten)
start 2023/02/02` 09:00:00
end 2023/02/02 17:00:00
Location Bitlair, Computerweg 20A, Hoofdruimte

Team vergadering met collega's. Hebben alleen de hoofdruimte nodig dus houthok etc zijn beschikbaar.