Huishoudelijk Reglement

From Hackerspace Amersfoort
Jump to: navigation, search
 • Gebruik gezond verstand
 • Wees te allen tijde beleefd en beschaafd
 • Het is niet toegestaan te slapen in de space
 • Alleen spullen door jou gelabeld, blijven van jou
  • Overige spullen mag iedere deelnemer gebruiken
 • Als eigendom van jou lang ongeroerd blijft, beslist het bestuur wat ermee gebeurt
 • Er mag niet in de space gerookt of gevaped worden
 • Gereedschappen eigendom van de space blijven in de space
 • Ruim de rommel de spullen die je gebruikt hebt op wanneer je klaar bent
 • Respecteer de privacy van anderen
  • Vraag om toestemming wanneer je een foto van iemand maakt.
 • Deze huisregels kunnen te allen tijde door het bestuur gewijzigd worden
 • Veroorzaak geen overlast voor anderen in de space, het pand en de omgeving
 • Iedereen behoort de instructies van het bestuur op te volgen
 • Bij onduidelijkheid beslist het bestuur
 • Speciaal gereedschap waarvoor een instructie nodig is mag niet zonder instructie gebruikt worden
 • Wat je doet in de space, doe je op eigen verantwoordelijkheid. Het bestuur accepteert geen aansprakelijkheid voor acties van deelnemers
  • Betreden van de space is volledig op eigen risico
  • Gebruik van apparatuur is op eigen risico
  • In de space ben je verplicht de veiligheidsvoorschriften op te volgen
 • Handelingen die volgens de Nederlandse wet illegaal zijn zijn ook in de space illegaal
  • Geen gebruik van harddrugs of andere verboden middelen
  • Bij het constateren van het bezit van drugs en/of wapens bij deelnemers volgt onmiddellijke beëindiging van het deelnemersschap
 • Indien een van deze regels geschonden wordt, behoudt het bestuur zich het recht om per direct het deelnemersschap van de overtreder te beëindigen
 • Statuten