Projects/Wiki

From Hackerspace Amersfoort
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.


Project Image Wiki.png
Project Wiki
Name Wiki
Start 2011/02/01
End
Contact WilcoBaanHofman, Polyfloyd
Website https://wiki.bitlair.nl/
Information Letterlijk deze Wiki
Status Production


Wiki project, informatievoorziening, structuur aanbrengen in informatie, wiki kung-fu en tovenarij.

In dit project streven we ernaar een duidelijke, goed gestructureerde wiki aan te bieden aan bitlair, haar leden en bezoekers.