Huishoudelijk Reglement

From Hackerspace Amersfoort
Revision as of 20:09, 28 September 2020 by Polyfloyd (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
  • Gebruik gezond verstand
  • Wees ten allen tijde beleefd en beschaafd
  • Het is niet toegestaan te slapen in de space en op het terrein
  • Label je spullen zodat andere mensen weten of ze het mogen gebruiken, of nog veel beter: stop het in jouw bak
    • Indien je een project hebt wat niet in jouw bak past kan je meer ruimte buiten jouw bak krijgen in overleg met het bestuur
  • Als eigendom van jou lang onaangeroerd blijft, beslist het bestuur wat ermee gebeurt
  • Er mag niet in de space gerookt of gevaped worden
  • Gereedschappen eigendom van de space blijven in de space
  • Ruim de rommel en de spullen die je gebruikt hebt op wanneer je klaar bent
  • Respecteer de privacy van anderen
    • Vraag om toestemming wanneer je een foto van iemand maakt
  • Deze huisregels kunnen ten allen tijde door het bestuur gewijzigd worden
  • Veroorzaak geen overlast voor anderen in de space, het pand, de buren of de omgeving
  • Iedereen behoort de instructies van het bestuur op te volgen
    • Bij onduidelijkheid beslist het bestuur
  • Speciaal gereedschap waarvoor een instructie nodig is mag niet zonder instructie gebruikt worden
  • Al het gereedschap van de space is niet voor productie en beschikbaar op best-effort basis
  • Wat je doet in de space, doe je op eigen verantwoordelijkheid. Het bestuur accepteert geen aansprakelijkheid voor acties van deelnemers
    • Betreden van de space is volledig op eigen risico
    • Gebruik van apparatuur is op eigen risico
    • In de space ben je verplicht de veiligheidsvoorschriften op te volgen
  • Handelingen die volgens de Nederlandse wet illegaal zijn zijn ook in de space illegaal
  • Indien een van deze regels geschonden wordt, behoudt het bestuur zich het recht om per direct het deelnemersschap van de overtreder te beëindigen
  • Statuten
  • De Coronamaatregelen worden beschouwd als onderdeel van het huishoudelijk reglement