Events

From Hackerspace Amersfoort
Revision as of 23:08, 3 February 2011 by Zarya (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Zaterdag 5 Feb.

meeting om eens door te spreken wat te doen wat te gaan doen en hoe we het gaan doen

  • Locatie
    • Yet to be determined

Aanwezig

[User: Zarya|Zarya]