Coronamaatregelen

From Hackerspace Amersfoort
Revision as of 16:16, 21 July 2020 by Mro (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Vernieuwde regels per 20 Juli

(Nieuw schedule https://pad.bitlair.nl/p/schedule)


We blijven een maximum van 12 personen in de space hanteren. Dit is volgens ons het maximum waarmee de anderhalve meter met gemak te behouden is.

Het aanhouden van de anderhalve meter houdt ook in dat we rekening moeten houden met het passeren van elkaar. Hierdoor zijn alleen de witte tafels in het midden van de hoofdruimte beschikbaar als zitplaatsen. Dit zijn eveneens 12 plaatsen waardoor het makkelijk is om te controleren hoeveel mensen er aanwezig zijn. De werktafels aan de zijkant van de hoofdruimte zijn niet beschikbaar om een pad met voldoende afstand te creëren, met uitzondering van het gebruik van het soldeerstation om te solderen.

Het weekrooster op de wiki komt te vervallen. In plaats hiervan wordt het voor iedereen alle dagen de space te gebruiken mits aangemeld op Etherpad (https://pad.bitlair.nl/p/schedule). Meld ook de tijd wanneer je op de space bent, zo kunnen meer dan 12 personen op 1 dag achter elkaar aanwezig zijn.

Met het inschrijfsysteem willen we inzichtelijk maken wat de bezetting van de space is op een gegeven tijdstip, en tevens teleurstellingen voorkomen voor mensen die van ver komen en een volle space aantreffen.

Inschrijven voor een dag kan uiterlijk 1 week van tevoren. Er is geen limiet voor het aantal inschrijvingen in 1 week, maar er is een Fair Use Policy van toepassing ;)

Vrijdag en zaterdag worden weer beschikbaar, respectievelijk tot 18:00 op vrijdag en vanaf 15:00 op zaterdag vanwege DJO.


    1. Overig beleid

Koken voor elkaar is weer okay, let wel op de anderhalve meter in de keuken bij het koken en afwassen.

Overige regels met betrekking tot het handenwassen en schoonmaken (met IPA) blijven geldig.

Blijf elkaar en elkaars grenzen respecteren. Het is altijd okay te anderen vragen om afstand te houden!

Tevens willen we vragen of er bezwaar is tegen het verwijderen van de resterende folieschotten op de tafels. We achten ze niet langer nodig omdat de tafels breed genoeg zijn, maar indien ten minste 1 persoon zich hierdoor veiliger voelt willen we deze op 1 tafel behouden.


Tot slot willen we jullie vragen om begrip. Deze situatie nieuw en intens voor ons en desondanks wij ons best doen om Bitlair in crisistijd overeind te houden lukt het ons niet altijd de juiste afweging te maken.

Indien er nog vragen onbeantwoord zijn kun je deze altijd stellen aan het bestuur via email of in persoon op de space.